Mikke Levolle viiden ottelun pelikielto

15.12.2019
Mikke Levolle viiden ottelun pelikielto

TUTO Hockeyn Mikke Levolle viiden ottelun pelikielto. Levolle tuomittiin 5+20min. pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta 13.12. pelatussa SaPKo - TUTO ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 124 kohdan mukaan ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa, millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Samaisen sääntöpykälän II kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa SaPKon pelaaja saa syötön laidan tuntumaan oman puolustusalueen siniviivan kohdalle. Koittaessaan ottaa syöttöä vastaan SaPKon pelaaja joutuu pyörähtämään ympäri, ja on siten haavoittuvassa peliasennossa. Välittömästi SaPKon pelaajan koskettua kiekkoa taklaa TUTO Hockeyn Mikke Levo tätä. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko. Taklauksen voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä korostuu eritoten tilanteissa, joissa taklattava pelaaja on haavoittuvassa peliasennossa. Tässä tapauksessa taklaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että taklaus suoritetaan kohotetulla kädellä, ja että suurin osa taklauksen voimasta kohdistuu nimenomaisesti vastustajaa päähän. Kurinpitoryhmä katsoo taklauksen pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin, joka tässä tapauksessa onko konkretisoitunut vastustajan loukkaantumisena.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen neljän (4) ottelun lisärangaistuksen arvoinen. Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on ottanut tässä tapauksessa huomioon, että TUTO Hockeyn Mikke Levolle on kaudella 2019-20 määrätty lisärangaistus vastustajaan kohdistuneesta taklausrikkeestä (polvitaklaus, 8.10.2019). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä mainituin perustein TUTO Hockeyn Mikke Levolle määrätään viiden (5) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: