KeuPa HT:n Juho Koivusaarelle kahden ottelun pelikielto

29.11.2019
KeuPa HT:n Juho Koivusaarelle kahden ottelun pelikielto

KeuPa HT:n Juho Koivusaarelle kahden ottelun pelikielto.

SÄÄNTÖPERUSTE 152
Pelaajan lisärangaistus on määrätty polvitaklauksesta.

Taustaa

Tilanteen johdosta ei tuomittu jäällä rangaistusta. Vastustajan pelaaja joutui jättämään ottelun kesken tilanteen seurauksena.

Otteluvalvoja on saattanut asian Mestiksen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta.

Sovellettava sääntö

Sääntökirjan säännön 152 polvitaklaus on tilanne, jossa pelaaja ojentaa polveaan tarkoituksenaan osua vastustajaan. Pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa polvitaklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus taikka ottelurangaistus.

Johtopäätökset ja seuraamus

Saadun selvityksen mukaan Hokin pelaaja lähtee kiekollisena kääntämään peliä oman alueen kulmauksesta keskustaa päin, jolloin häntä taklaa KeuPa HT:n Juho Koivusaari. Taklaus suoritetaan hyväksyttävästä suunasta ja taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen perusteella Koivusaari tulee tilanteeseen kuitenkin siten, että taklaustilanteessa hän osuu nimenomaisesti polvellaan vastustajan jalkaan. Näin kyseessä on sääntökirjan 152 kohdan mukaan polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä korostaa pelaajan olevan lähtökohtaisesti aina vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan puhtaasti. Vaikka tässä tapauksessa polvella taklaamista ei sinänsä voida pitää tahallisena, katsoo kurinpitoryhmä pelaajan laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Polvikontaktin voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Seuraamusharkinnassa kurinpitoryhmä on osaltaan ottanut huomioon polvitaklauksiin liittyvän merkittävän loukkaantumisriskin, joka tässä tapauksessa on konkretisoitunut pelaajan loukkaantumisena.

Edellä esitetyin perustein pelaajalle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Julkaisija: