Varusteiden käytön valvonta tiukentuu

21.11.2019
Varusteiden käytön valvonta tiukentuu

Mestiksessä ryhdytään erityisvalvontaan tiettyjen varusteisiin liittyvien asioiden kuntoon saattamiseksi.

Ratkaisulla pyritään parantamaan turvallisuutta ja pyrkimään täsmällisempään tilastointiin. Pelaajat ovat myös esikuvia ja esimerkillisellä varusteiden käytöllä saadaan aikaan parannusta varusteiden oikean käytön huomioimiseksi kaikilla sarjatasoilla. Valvonnan tehostamiseen päädyttiin, koska viime vuosien valistus ei ole tuottanut toivottua tulosta. Tämä valvonta ei ole väliaikainen tehotarkastus vaan tästä alkaen pysyvä toimi muutoksen aikaansaamiseksi.


Päätös valvonnan tiukentamisesta on tehty yhteistyössä Mestisseurojen kanssa heidän toiveestaan.

KYPÄRÄT JA VISIIRIT

Visiirit tulee olla asennettu kypärään sääntöjen edellyttämällä tavalla ja kypärä sekä visiiri tulee olla päässä siten että visiirin täytyy ulottua alaspäin suojaamaan silmät ja nenä kokonaisuudessaan. Visiirien vääränlainen käyttö aiheuttaa sekä kantajalle että vastustajalle turvallisuuden vaarantumista ja lisää loukkaantumisriskiä. Selvästi viistoon asennetun visiirin käyttö johtaa sääntöjen määräämiin rangaistuksiin.
Kypärän tulee olla kiinnitetty sääntöjen mukaisesti. Remmin ja leuan välissä saa olla enintään yhden sormenverran tilaa. Remmin asianmukainen kiinnitys edesauttaa kypärän pysymistä paremmin päässä ja siten vähentää riskiä vakavampaan loukkaantumiseen.
Kypärä ei saa olla takaraivolla. Säännöt määrittelevät, että kenttäpelaajan on pidettävä kypärää päässään siten, että kypärän etuosan alareuna ei ole enempää kuin yhtä sormen leveyttä kulmakarvojen yläpuolella.

Kypärän vääränlainen kiinnittäminen sekä pitäminen päässä sääntöjen vastaisella tavalla johtaa rangaistuksiin.


KAULASUOJAT

Kaulasuojien tulee täyttää kaulasuojalle (turvavaruste) määritellyt CE-hyväksynnän edellyttämät ehdot. Kaulasuojien tulee olla CE-hyväksyttyjä ja tarvittaessa seuran tulee pyydettäessä se todistaa.
Kaulasuojia on käytettävä niiden käyttämiseksi säädetyllä tavalla kuten valmistaja on ne suunnitellut. Kaulasuojan puuttuminen tai sen tunkeminen esimerkiksi rintapanssarin/hartiasuojien alle niin ettei se tarjoa tarkoitettua suojaa kaulalle johtaa sääntöjen määräämiin rangaistuksiin.


PELIPAIDAT

Maali- ja syöttöpisteisiin ja tehotilaston merkintöihin tulee säännöllisesti korjauspyyntöjä seuroista. Paras tapa parantaa tilastojen oikeellisuutta on huolehtia siitä, että tuomareilla ja toimitsijoilla on paras mahdollisuus myös nähdä pelaajien pelinumerot oikein vauhdikkaassa pelissä. Pelipaitojen pitäminen päällä sääntöjen edellyttämällä tavalla parantaa huomattavasti eri tilastojen oikeellisuutta. Pelipaidat tulee olla kiinnitettyjä housuun siten että selän numero on aina näkyvissä. Samoin hihat eivät saa olla käärittyjä vaan hihanumeroiden on oltava selvästi näkyvillä.

---
Julkaisija: