IPK:n Juuso Nevalaiselle kolmen ottelun pelikielto

8.10.2019
IPK:n Juuso Nevalaiselle kolmen ottelun pelikielto

IPK:n Juuso Nevalaiselle tuomittiin 5.10. IPK- SaPKo ottelussa ajassa 25:20 2+10min. selästä taklaamisesta. Tilanne on tullut Mestiksen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi erotuomarin laatiman loukkaantumisraportin myötä.

Kuripitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 123 kohdan mukaan selästä taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja taklaa haavoittuvassa asemassa olevaa pelaajaa, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta tai joka ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta. Kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklauksen seurauksena, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Asiassa saadun selvityksen perusteella SaPKon pelaaja nousee kiekottomana pelaajana kohvaa vauhtia keskikaistaa hyökkäyksen mukana kohti vastustajan maalia. Maalivahdin torjuessa toiselta sivustalta tulleen laukauksen lyö IPK:n Juuso Nevalainen edellä mainittua SaPKon pelaajaa poikittaisella mailalla takaapäin alaselkään. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaus ja siten rangaistava teko. Huomioiden taklauksen aiheuttaman vastustajan pelaajan kaatumisen ja sitä seuranneen voimakkaan iskeytymisen laitaa vasten, katsoo kurinpitoryhmä taklauksen olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä on ottanut seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaus kohdistuu kiekottomaan pelaajaan, jolloin teko täyttää niin ikään estämisen (sääntökirja 149) tunnusmerkistön. Vaikka Nevalaisen tarkoituksena olisi ollut estää vastustajan pääsy mahdolliselle irtokiekolle, toteaa kurinpitoryhmä teon olleen tilanteeseen nähden ylimitoitettu. Kurinpitoryhmä katsoo, että Nevalaisen olisi pitänyt tiedostaa, että kovassa vauhdissa ja selvästi irti laidasta suoritettu vastaavanlainen kontakti voi aiheuttaa pelaajan vaarallisen sinkoutumisen laitaa vasten ja siten merkittävän loukkaantumisriskin. Tässä tapauksessa edellä kuvattu riski on konkretisoitunut vastustajan loukkaantumisena.

Edellä mainittu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kolmen (3) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.


---
Julkaisija: