MESTIS – kokoonpanosäännöt 2019-2020

1.9.2019
MESTIS – kokoonpanosäännöt 2019-2020

OMIEN SOPIMUSPELAAJIEN MINIMIVAATIMUS

Omia sopimuspelaajia pitää olla vähintään 15 kpl runkosarjan alkaessa.

LAINAPELAAN MÄÄRITELMÄ

Lainapelaaja on sellainen kenttäpelaaja

•jolla on sopimus Liiga-seuran/Jokereiden kanssa kuluvasta kaudesta tai on näiden seurojen Nuorten joukkueen pelaaja tai

•jonka palkan tai siihen verrattavan korvauksen maksaa Liiga-seura/Jokerit.

LAINAPELAAJIKSI EI LASKETA

•Kenttäpelaajia, joilla on sopimus Liiga-seuran/Jokereiden kanssa kuluvasta kaudesta tai joiden palkan tai siihen verrattavan korvauksen maksaa Liigaseura/Jokerit, mikäli he pelaavat koko kauden Mestis-seurassa. Mikäli pelaaja siirtyy pelaamaan yhdenkin ottelun Liiga-seuraan/Jokereihin, lasketaan hänet siitä alkaen lainapelaajaksi.

•Vuonna 2002 ja sen jälkeen syntyneitä kenttäpelaajia.

•Maalivahteja.

LAINAPELAAJIEN KAUSIKOHTAINEN KIINTIÖ

Mestis-seura saa käyttää enintään 15 yllä olevan määritelmän mukaista lainapelaajaa aikavälillä syyskuu-joulukuu ja 20 lainapelaajaa aikavälillä tammikuu-huhtikuu (joista vähintään 15 samaa kuin syksyllä)

LAINAPELAAJIEN OTTELUKOHTAINEN KIINTIÖ

Yllä olevan määritelmän mukaisia lainapelaajia saa olla korkeintaan 3 per ottelu.

Ottelukohtaiseen lainakiintiöön lainapelaajiksi ei kuitenkaan lasketa:

• Vuonna 1999, 2000 ja 2001 syntyneitä pitkäaikaisia lainapelaajia. Tällaiseksi luetaan Liiga-/Jokerit-sopimuksen alainen pelaaja, joka siirtyy Liigan sopimusorganisaatiosta/Jokereista Mestikseen ja pelaa yhtäjaksoisesti minimissään 10 ottelua Mestiksessä (status ei katoa, mikäli pelaaja palaa 10 ottelun jälkeen sopimusorganisaatioon ja pelaa siellä vähintään 1 ottelun ennen Mestikseen paluuta sopimusorganisaatiosta)

o Esimerkki 1: Vuonna 1999 syntynyt pelaaja siirtyy Liigasta/Jokereista

Mestikseen, pelaa vain 7 ottelua ja palaa Liigan sopimusorganisaatioon/Jokereihin. Saman pelaajan seuraava siirto Mestikseen kuluttaa 3 lainapelaajan kiintiötä, kunnes 10 yhtäjaksoista peliä on täynnä (lasku Mestis-pelien osalta alkaa uuden siirron jälkeen nollasta). Eli pelaajan ensimmäinen siirto Liigan sopimusorganisaatiosta/Jokereista Mestikseen ei kuluta lainapelaajakiintiötä riippumatta siitä, missä vaiheessa kautta siirto tapahtuu.

o Esimerkki 2: Vuonna 2001 syntynyt pelaaja siirtyy kesken kauden Mestikseen (ei kuluta kiintiötä), pelaa 10 Mestis-peliä, palaa Liigan sopimusorganisaatioon/Jokereihin, jossa hän pelaa vähintään 1 pelin ja palaa jälleen takaisin Mestikseen. Tämä pelaaja ei kuluta lainapelaajien kiintiötä. Seuraava siirto ja paluu organisaatioiden välillä edellyttää taas vähintään 10 Mestis-peliä ja vähintään 1 Liigan sopimusorganisaation/Jokerien peliä, jotta seuraavakaan Mestikseen paluu ei kuluta kiintiötä. Muussa tapauksessa pelaaja lasketaan lainapelaajaksi.

PELAAJASOPIMUSTEN MUUTOSTILANTEET

Kenttäpelaaja, jolla on ollut sopimus kauden aikana Liiga-seuran/Jokereiden kanssa ja jonka sopimus puretaan, voi siirtyä Mestis-seuran sopimuspelaajaksi.

•Mikäli kyseinen pelaaja on aikaisemmin kauden aikana pelannut Mestiksessä, hänet lasketaan edelleen kauden loppuun saakka lainapelaajaksi kausikohtaista lainapelaajien määrää tarkasteltaessa.

•Ottelukohtaisten lainapelaajien määrää laskettaessa tällaista pelaajaa ei kuitenkaan enää lasketa mukaan sopimuksen purkuhetkestä lukien. Jos kuitenkin tällainen pelaaja on ollut samassa Mestis-seurassa lainapelaajana kyseisen kauden aikana ja hänen Liiga-/Jokerit-sopimuksensa puretaan 1.1. jälkeen, hänet lasketaan koko kauden ajan lainapelaajaksi myös ottelukohtaisessa kiintiössä.

•Jos tällainen pelaaja tekee sopimuksen saman Liiga-seuran/Jokereiden kanssa ko. kaudella, hänen lasketaan takautuvasti olleen lainapelaaja Mestiksessä riippumatta sopimussuhteesta Mestis-seuraan sekä ottelukohtaisesti että kausikiintiössä. Säännön tarkoitus on kieltää pelaajasopimuksilla tapahtuva pelaajien tosiasiallinen lainaaminen.

Mestisseuran sopimuspelaaja, joka saa näyttöpaikan kesken sarjakauden (sarjojen ollessa käynnissä) Liigaseurassa/Jokereissa ja pelaajasopimusteknisistä syistä tälle lyhytaikaiselle Liigassa käynnille pitää tehdä liigan/KHL:n pelaajasopimus, voi palata Mestisseuraan eikä häntä lasketa lainapelaajaksi, mikäli Liigassa/Jokereissa pelattujen otteluiden määrä kauden aikana on enintään 5 kpl. Mikäli pelimäärä ylittyy, on hän siitä alkaen normaali liigaseuran/Jokereiden sopimuspelaaja tämän säännöstön mukaisesti.

MUUT SÄÄNNÖT

•Tulkinnanvaraisissa tapauksissa Mestis-seuralla on velvollisuus pyytää etukäteen liiton kilpailupäälliköltä näiden kokoonpanosääntöjen tulkintaohjeita.

  • Näiden sääntöjen rikkominen johtaa liiton kurinpitosääntöjen mukaiseen kurinpitomenettelyyn. Tämän lisäksi seuralta voidaan evätä lainapelaajien käyttö määräajaksi tai loppukauden ajaksi.  • ---
    Julkaisija: