Ketterän Joona Lankiselle kahden ottelun pelikielto

15.4.2024
Ketterän Joona Lankiselle kahden ottelun pelikielto

13.4. Ketterä – IPK

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Ketterän Joona Lankiselle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa IPK:n ja Ketterän pelaaja kamppailevat kiekosta laidan välittömässä läheisyydessä IPK:n puolustusalueella. Tilanteeseen tulee kolmantena pelaajana Ketterän Joona Lankinen, joka taklaa kyseistä IPK:n pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella Lankisen tarkoituksena on ollut taklata IPK:n pelaajan etupuolelle, ja siten irrottaa tämä kiekosta. Esitetyn näytön perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu suoraan vastustajan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Tilanteessa taklaavan pelaajan vauhtia ei voida pitää erityisen kovana. Edelleen taklaavan pelaajan asento ei ojennu merkittävästi ylöspäin taklaushetkellä. Kuitenkin koska taklaus kohdistuu tuntuvalla voimalla nimenomaisesti vastustajan pään alueelle, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että Lankinen tulee tilanteeseen kolmantena pelaajana, jolloin taklauksen kohde on ollut haavoittuvassa asennossa. Tällöin taklaavalla pelaajalla voidaan katsoa olevan korostunut huolellisuusvelvoite suorittaa sääntöjen sallimissa rajoissa.

Ketterän Joona Lankiselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.---
Published by: