Ketterän Roope Turuselle kahden ottelun pelikielto

1.4.2024
Ketterän Roope Turuselle kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Ketterän Roope Turuselle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Espoon pelaaja menee irtokiekolle oman puolustusalueensa kulmauksessa ja pelaten kiekon yhdellä kosketuksella alaspäin laitaa pitkin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta, tulee tilanteeseen Ketterän Roope Turunen, joka taklaa painavalla taklauksella kyseistä K-Espoon pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Saadun selvityksen mukaan taklaus osuu merkittävältä osalta myös vastustajan päähän. Koska taklattu pelaaja ei laske painopistettään / asentoaan juuri ennen taklausta, on kyseessä edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo, että taklatun pelaajan voidaan katsoa olleen tietoinen tulevasta mahdollisesta taklauksesta. Kuitenkin taklaava pelaaja on lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa pelaajien välillä on selkeä kokoero. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinassa korottavana tekijänä huomioon, että tilanteessa taklaavan pelaajan asento kohoaa, mikä osaltaan aiheuttaa taklauksen osumisen haavoittuvassa asennossa olevan vastustajan päähän.

Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kahden (2) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan kun kurinpitokäsittelyssä olevan sääntörikkomuksen katsotaan olevan yli yhden ottelun pelikiellon arvoinen, otetaan rangaistusharkinnassa tarkasteluun pelaajan kurinpitohistoria Mestiksessä ja muissa Jääkiekkoliiton alaisissa sarjoissa kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kaudelta. Edelleen Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan aiemmat kurinpitomenettelyssä määrätyt pelikiellot vastaavan kaltaisista teoista ovat rangaistuksen koventamisperuste. Tässä tapauksessa pelaajalla ei ole sellaista kurinpitohistoriaa, joka tulisi ottaa koventamisperusteena huomioon asian seuraamusharkinnassa.

Ketterän Roope Turuselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: