FPS:n Bryce Martinille kolmen ottelun pelikielto

11.3.2024
FPS:n Bryce Martinille kolmen ottelun pelikielto

7.3. FPS – Kiekko-Espoo

Taustaa

Tilanteesta (aika 63:38) ei tuomittu jäällä rangaistusta. Otteluvalvoja on saattanut asian kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita FPS:n Bryce Martinille iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 50.1. kohdan mukaan polvitaklauksessa pelaaja taklaa polvi edellä ja joissakin tapauksissa levittää polveaan ulospäin taklatakseen vastustajaa. Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 50.3. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan K-Espoon pelaaja ja FPS:n Bryce Martin luistelevat kiekottomina pelaajina toisiaan kohti FPS:n puolustusalueella. Pelaajien kohdatessa K-Espoon pelaaja pyrkii väistämään, kun taas FPS:n Martin ojentaa oikean polvensa ja taklaa tällä K-Espoon pelaajaa osuen tätä polven seudulle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä on ottanut asiassa huomioon, että tilanne tulee Martinin eteen varsin nopeasti. Edelleen pelaajien vauhtia ei voida pitää tilanteessa kovinkaan kovana. Kurinpitoryhmä kuitenkin katsoo, että Martinilla olisi ollut tilanteessa toisintoimimismahdollisuus, jonka mukaan polvella suoritettu kontakti olisi ollut vältettävissä.

Polvikontaktin voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon sen, että kontakti kohdistuu kiekottomaan pelaajaan täyttäen siten myös sääntökirjan 56 kohdan mukaisen estämisen tunnusmerkistön. Kurinpitoryhmä katsoo teon pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin, mikä niin ikään tulee huomioida asian seuraamusharkinnassa.

FPS:n Bryce Martinille määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Published by: