Kiekko-Poikien Valtteri Vaittiselle kahden ottelun pelikielto

23.2.2024
Kiekko-Poikien Valtteri Vaittiselle kahden ottelun pelikielto

21.1. JoKP – Jokerit

Taustaa

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistuksia. Otteluvalvoja on saattanut asian kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita JoKP:n Valtteri Vaittiselle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Jokereiden pelaaja laukoo yhdellä kosketuksella kiekon kohti maalia vastustajan maalin edustalla. Välittömästi pelaajan lauottua kiekon taklaa JoKP:n Valtteri Vaittinen tätä painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Taklaavan pelaajan vauhtia ei myöskään voida pitää erityisen kovana. Asiassa on kuitenkin selvää, että taklaus osuu ensisijaisesti vastustajaa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon taklatun pelaajan haavoittuvan asennon, jonka taklaavan pelaajan olisi tullut huomioida.

Edellä todettu huomioiden JoKP:n Valtteri Vaittiselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.---
Published by: