TUTOn Miika Heiskarille yhden ottelun pelikielto

13.2.2024
TUTOn Miika Heiskarille yhden ottelun pelikielto

9.2. KOOVEE – TUTO

Kurinpitopäätöksen perustelu

Taustaa

Tilanteesta tuomittiin jäällä TUTO Hockeyn Miika Heiskarille pieni rangaistus ja käytösrangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän. Otteluvalvoja on saattanut asian kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita samaisen sääntökohdan perusteella iso rangaistus ja pelirangaistus.

Pelaaja ei antanut asiassa vastinetta pyydetyssä määräajassa.

Sovellettava sääntö, johtopäätökset ja seuraamus

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa TUTO Hockeyn Miika Heiskari suorittaa KOOVEE:n pelaajaa kohtaan TUTO Hockeyn maalin taustalla maalivahdin peittäessä kiekkoa. Heiskari suorittaa kuitenkin kontaktin siten, että hän iskee poikittaisotteessa olevalla mailalla vastustajaa kasvojen seudulle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa, ettei iskua itsessään voida pitää erityisen kovana. Ottaen huomioon, että isku suoritetaan poikittaisella mailaotteella kasvojen seudulle, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee tuomita lisäseuraamus.

TUTO Hockeyn Miika Heiskarille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.---
Published by: