FPS:n Oskari Lahtiselle yhden ottelun pelikielto

25.1.2024
FPS:n Oskari Lahtiselle yhden ottelun pelikielto

Taustaa

Tilanteesta tuomittiin jäällä FPS:n Oskari Lahtiselle pieni rangaistus ja käytösrangaistus sääntöjen vastaisesta taklauksesta päähän. Otteluvalvoja on saattanut asian kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita samaisen sääntökohdan perusteella iso rangaistus ja pelirangaistus.

Sovellettava sääntö, johtopäätökset ja seuraamus

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa TUTO Hockeyn pelaaja pelaa kiekon keskialueella laidan kautta ohi FPS:n Oskari Lahtisen ja koittaa sen jälkeen itse ohittaa Lahtisen tämän toiselta puolelta. Lahtisen tavoitteena tilanteessa on puolestaan hidastaa kyseisen TUTO Hockeyn pelaajan etenemistä kohti FPS:n kenttäpäätyä. Tässä yhteydessä Lahtisen kädet nousevat siten, että hänen poikittaisotteessa oleva mailansa osuu vastustajaa kasvojen seudulle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa jokaisen pelaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa omasta mailastaan. Vaikka iskua itsessään ei voida pitää erityisen kovana, tulee asiassa huomioida, että isku suoritetaan poikittaisella mailaotteella kasvojen seudulle. Edellä todetuin perustein kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee tuomita lisäseuraamus.

FPS:n Oskari Lahtiselle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: