KeuPa HT:n Konsta Ketelille kolmen ottelun pelikielto

5.12.2023
KeuPa HT:n Konsta Ketelille kolmen ottelun pelikielto

2.12. KeuPa HT – Kiekko-Espoo

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä KeuPa HT:n Konsta Ketelille iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KeuPa HT:n Konsta Keteli menee vastustajan puolustusalueen laidassa pysäyttämään laitaa pitkin lauottua kiekkoa. Tilanteeseen tulee K-Espoon pelaaja tarkoituksenaan taklata / paineistaa juuri kiekon saanutta Keteliä. Vastustajan pelaajan saapuessa tilanteeseen Ketelistä katsottuna takaviistosta käsin nostaa Keteli käsivarttansa niin, että se osuu matalahkossa peliasennossa olevaa vastustajaa suoraan kasvoihin. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan Ketelillä on tilanteessa oikeus reagoida paineistamaan tulevaan vastustajaan ja pyrkiä suojaamaan kiekkoa tarvittaessa vastataklauksella. Tämäkin on kuitenkin tehtävä sääntöjen sallimissa rajoissa. Ottaen huomioon, että Ketelin käsivarsi irtoaa tilanteessa vartalosta, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Asian seuraamusharkinnassa tulee ottaa huomioon, että kontakti osuu vastustajaa kasvoihin, mikä osaltaan tekee teosta vaarallisen. Edelleen tulee huomioida, että Ketelillä olisi ollut ajan ja tilan puitteissa mahdollisuus pelata tilanne huolellisemmin ja siten välttää kyseinen pääosuma.

Edellä todettu huomioiden KeuPa HT:n Konsta Ketelille määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Published by: