KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle yhden ottelun pelikielto

4.12.2023
KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle yhden ottelun pelikielto

1.12. JoKP – KeuPa HT

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle iso rangaistus ja pelirangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KeuPa HT:n Kimi Kuusela koittaa oman puolustuspäädyn aloitustilanteen jälkeen estää vastustajan pelaajaa nousemasta maalin edustajlle. Tämän yhteydessä Kuusela nostaa kätensä niin, että hänen poikittaisotteessa oleva mailansa osuu osin vastustajaa kasvojen seudulle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Tilanteessa tapahtuvaa kontaktia itsessään ei voida pitää erityisen kovana. Ottaen kuitenkin huomioon, että kontakti suoritetaan nimenomaisesti poikittaisella mailaotteella, ja että se osuu vastustajaa kasvojen seudulle, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus.

Edellä todetuin perustein KeuPa HT:n Kimi Kuuselalle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: