Jokereiden Otto Karviselle ja Kiekko-Espoon Niko Kivelälle yhden ottelun pelikiellot

21.11.2023
Jokereiden Otto Karviselle ja Kiekko-Espoon Niko Kivelälle yhden ottelun pelikiellot

17.11. Jokerit – Kiekko-Espoo

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Jokereiden Otto Karviselle kaksinkertainen pieni rangaistus sekä iso rangaistus ja pelirangaistus väkivaltaisuudesta, ja K-Espoon Niko Kivelälle pieni rangaistus sekä iso rangaistus ja pelirangaistus väkivaltaisuudesta.

Sääntökirjan 51.1. kohdan mukaan väkivaltaisuutta on hanskat kädessä tai ilman hanskoja tapahtuva lyönti- tai iskuliike, joka normaalisti on kohdistettu vastustajan päähän tai kasvoihin, tai jos pelaaja tarkoituksellisesti poistaa vastustajan kypärän pelin aikana. Edelleen sääntökirjan 51.2. kohdan mukaan päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pienen rangaistuksen pelaajalle, joka lyö kädellään tai nyrkillään vastustajaa, tai jos pelaaja tarkoituksellisesti poistaa vastustajalta kypärän päästä pelin käydessä. Pelaajalle, joka on osallinen lyhyeen yhteenottoon vastustajan kanssa tai syyllistyy muuhun väkivaltaiseen tekoon, tuomitaan pieni rangaistus, kaksinkertainen pieni rangaistus tai iso rangaistus ja pelirangaistus. Pelaajaan, joka itsepintaisesti jatkaa väkivaltaisuutta, sovelletaan tappelua koskevia sääntöjä.

Sääntökirjan 46 kohdan mukaan tappeleminen ei kuulu kansainvälisen jääkiekon piirteisiin. Päätuomarin (päätuomareiden) on rangaistava pelaajia, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat nujakkaan / tappeluun, niin sanottuja "halukkaita tappelijoita" sen mukaisesti, ja heidät voidaan poistaa pelistä. Muita täydentäviä kurinpitorangaistuksia voidaan määrätä. Tappeluksi tulkitaan tilanne, jossa vähintään yksi (1) pelaaja lyö tai yrittää lyödä vastustajaa toistuvasti tai kun kaksi (2) pelaajaa painivat tavalla, joka vaikeuttaa linjatuomareiden puuttumista asiaan ja erottaa kamppailijat toisistaan. Pelaajalle, joka itsepintaisesti jatkaa tai yrittää jatkaa tappelu tai yhteenottoa sen jälkeen, kun päätuomari on käskenyt häntä lopettamaan, tai vastustaa linjatuomaria tämän hoitaessaan tehtäviään, tuomitaan päätuomarin harkinnan mukaan vähintään iso rangaistus (tappelusta) ja pelirangaistus sen lisäksi, mitä muita rangaistuksia hänelle tuomitaan.

Saadun selvityksen mukaan Jokereiden Otto Karvinen ja K-Espoon Niko Kivelä ryhtyvät pelitilanteen ulkopuolella fyysiseen yhteenottoon, jossa he lyövät useaan kertaan toisiaan paljaalla nyrkillä. Tilanteessa Otto Karvinen on nähty siinä määrin aloitteellisena osapuolena, että hänelle on tuomittu tästä erillinen pieni rangaistus. Ottaen huomioon, että pelaajat lyövät toisiaan verraten kovalla voimalla paljaalla nyrkillä, katsoo kurinpitoryhmä aiheelliseksi määrätä lisäseuraamus molemmille osapuolille.

Jokereiden Otto Karviselle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus. K-Espoon Niko Kivelälle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: