Kiekko-Poikien Juho Juvoselle yhden ottelun pelikielto

8.11.2023
Kiekko-Poikien Juho Juvoselle yhden ottelun pelikielto

4.11. JoKP – Kiekko-Espoo

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä JoKP:n Juho Juvoselle iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta.

Sääntökirjan 50.1. kohdan mukaan polvitaklauksessa pelaaja taklaa polvi edellä ja joissakin tapauksissa levittää polveaan ulospäin taklatakseen vastustajaa. Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 50.3. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian arvionnissa huomioon erotuomarin ja otteluvalvojan raportit, videoleikkeen sekä pelaajan vastineen. Saadun selvityksen mukaan tilanteessa K-Espoon pelaaja saa syötön hyökkäyspään siniviivan tuntumaan ja pelaa kiekon ylöspäin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa JoKP:n Juho Juvonen tätä edestäpäin tulevalla taklauksella. Taklaus suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta ja se kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Juvonen tulee kuitenkin tilanteeseen polvi ojennettuna siten, että taklauksessa sekä olkapää että polvi osuvat vastustajaan. Näin kyseessä on edellä mainitun sääntökohdan tarkoittama polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Vaikka taklaus suoritetaan osin myös olkapäällä, on polvella tapahtuva kontakti tästä huolimatta verraten voimakas. Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus.

JoKP:n Juho Juvoselle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.---
Published by: