RoKin Lauri Heinolle viiden ottelun pelikielto

24.10.2023
RoKin Lauri Heinolle viiden ottelun pelikielto

21.10. RoKi – Jokerit

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Lauri Heinolle iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta.

Sääntökirjan 50.1. kohdan mukaan polvitaklauksessa pelaaja taklaa polvi edellä ja joissakin tapauksissa levittää polveaan ulospäin taklatakseen vastustajaa. Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 50.3. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Jokerien pelaaja vastaanottaa syötön oman puolustusalueensa laidan tuntumassa. Tilanteeseen tulee tuntuvalla vauhdilla RoKin Lauri Heino, joka taklaa kyseistä Jokerien pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Taklaustilanteessa Heinon polvi ojentuu kuitenkin siten, että taklaus suoritetaan pääosin nimenomaisesti polvella. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Polvikontaktin voimakkuus ja vakavuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon sen, että taklauksen yhteydessä on havaittavissa selkeä polven ojennus, ja että merkittävin osa taklauksesta suoritetaan nimenomaisesti polvella. Edelleen huomioon tulee ottaa polvikontakteihin liittyvä loukkaantumisriski.

Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kolmen (3) ottelun lisärangaistuksen arvoinen. Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on ottanut tässä tapauksessa huomioon, että pelaajalle on kausilla 2022-23 ja 2023-24 määrätty kolme (3) lisärangaistusta vastustajaan kohdistuneesta taklausrikkeistä (1.11.2023 päähän kohdistunut taklaus, 10.1.2023 polvitaklaus, 29.9.2023 päähän kohdistunut taklaus). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta kahdella (2) ottelulla.

Edellä mainituin perustein RoKin Lauri Heinolle määrätään viiden (5) ottelun lisärangaistus.---
Published by: