RoKin Lauri Heinolle yhden ottelun pelikielto

29.9.2023
RoKin Lauri Heinolle yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Lauri Heinolle iso rangaistus ja pelirangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta. Ottelun valvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus.

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Kun pelaaja luistelee pää ylhäällä, riippumatta siitä, onko hänellä kiekko hallussa ja voiko hän kohtuudella olettaa lähestyvää kontaktia, vastustajalla ei ole oikeutta taklata häntä päähän tai niskaan/kaulaan. Mikäli taklaavalla pelaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida taklattavan pelaajan äkilliseen aseman muutokseen juuri ennen taklausta ja vaikka taklaus osuisikin päähän, ei taklausta rangaista sääntöjenvastaisena taklauksena päähän.

Asian kurinpitokäsittelyssä arvioidaan, onko taklauksella vaarannettu siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa RoKin Lauri Heino etenee kohti vastustajan maalia kaatuen jäähän. Noustessaan ylös hän nostaa käsiään poikittaisella mailaotteella niin, että hänen mailansa osuu vastustajaa kaulan seudulle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Asiaa arvioidessa kurinpitoryhmä katsoo pelaajan ensisijaisesti laiminlyöneen huolellisuusvelvoitteensa pelata tilanne sääntöjen sallimissa rajoissa. Ottaen huomioon kaulan alueelle kohdistuvan iskun vaarallisuus, katsoo kurinpitoryhmä teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus.

Edellä todetuin perustein RoKin Lauri Heinolle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: