Hermeksen Arttu Heikkilälle kahden ottelun pelikielto

7.4.2023
Hermeksen Arttu Heikkilälle kahden ottelun pelikielto

4.4. JoKP – Hermes

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Arttu Heikkilälle iso rangaistus ja pelirangaistus laitataklauksesta.

Sääntökirjan 41.1. kohdan mukaan laitataklauksesta tuomitaan rangaistus pelaajalle, taklaa tai työntää puolustuskyvytöntä vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan tai vaarallisen osumisen tai törmäämisen laitaa vasten. Päätuomarin harkinnan pohjalta rangaistuksen ankaruus perustuu laitaa vasten kohdistuneen iskun voimaan. Päätuomareilla on tämän säännön yhteydessä merkittävä määrä harkintavaltaa.

Taklaajan velvollisuus on varmistaa, että vastustaja ei ole puolustuskyvyttömässä asemassa ja jos näin on, hänen täytyy välttää kontakti tai minimoida se.

Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti muuttaa asemaansa, johon taklaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden laitataklaustilanteen, ei tilanteesta rangaista laitataklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan silti tuomita jokin muu rangaistus.

Nämä näkökulmat täytyy ottaa huomioon, kun päätuomarit soveltavat tätä sääntöä. Tarpeeton kontakti kiekkoa pelaavaan pelaajaan ilmeisessä pitkän kiekon- tai paitsiotilanteessa, minkä seurauksena pelaaja osuu tai törmää laitaan, on laitataklaus ja täytyy myös rangaista sellaisena. Tilanteissa, joissa osumaa laitaa vasten ei ole, niin rike pitää käsitellä ryntäyksenä.

Edelleen sääntökirjan 41.4. kohdan mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa JoKP:n pelaaja nousee kiekollisena omalla puolustusalueellaan. Noin aloituspisteen tasalla ja kääntyy selkä kentälle päin ja syöttää kiekon alaspäin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Hermeksen Arttu Heikkilä tätä. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Taklatun pelaajan voidaan katsoa niin ikään olevan tietoinen paineistamaan tulevasta vastustajasta. Taklaus kuitenkin aiheuttaa selvästi irti laidasta olleen JoKP:n pelaajan voimakkaan ja vaarallisen iskeytymisen laitaa vasten. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama laitataklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklaavan pelaajan on tullut tiedostaa vastustajan olevan selkeästi irti laidasta ja että vastaava teko voi aiheuttaa pelaajan vaarallisen iskeytymisen laitaa vasten. Kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että tilanteessa taklaava pelaaja korostaa kontaktia kohdistamalla sen vastustajan ylävartaloon, mikä osaltaan aiheuttaa nimenomaisesti vastustajan vaarallisen iskeytymisen laitaa vasten.

Edellä todetuin perustein Hermeksen Arttu Heikkilälle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.---
Published by: