Hermeksen Juuso Nykäselle kolmen ottelun pelikielto

30.3.2023
Hermeksen Juuso Nykäselle kolmen ottelun pelikielto

28.3. Hermes – JoKP

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Juuso Nykäselle iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta. Jääkiekon sääntökirjan 50.1. kohdan mukaan polvitaklauksessa pelaaja taklaa polvi edellä ja joissakin tapauksissa levittää polveaan ulospäin taklatakseen vastustajaa. Edelleen sääntökirjan 50.4. kohdan mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla polvella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa JoKP:n pelaaja saa syötön laidan tuntumaan ja lähtee kovalla vauhdilla nostamaan hyökkäystä. Hieman ennen vastustajan kenttäpäädyn siniviivaa taklaa Hermeksen Juuso Nykänen tätä painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Taklaava pelaaja tulee kuitenkin tilanteeseen vasen polvi ojennettuna siten, että osuu vastustajaa tuntuvalla voimalla jalkaan. Vaikka taklaavan pelaajan tarkoituksena olisi ollut suorittaa taklaus lonkallaan, on kyseessä tosiasiallisesti edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa taklaava pelaaja tekee kovassa vauhdissa äkkinäisen suunnanmuutoksen. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Polvella suoritetun kontaktin voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että taklaus suoritetaan ojennetulla polvella, mikä osaltaan tekee teosta vaarallisen. Edelleen asian seuraamusharkinnassa tulee huomioida vastaaviin tilanteisiin liittyvä merkittävä loukkaantumisriski.

Edellä todettu sekä polvitaklauksiin liittyvä seuraamuskäytäntö huomioiden Hermeksen Juuso Nykäselle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Published by: