Kiekko-Poikien Jonne Bryggerille kahden ottelun pelikielto

21.3.2023
Kiekko-Poikien Jonne Bryggerille kahden ottelun pelikielto

18.3. JoKP – Kiekko-Vantaa

Taustaa

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistuksia. Otteluvalvoja on saattanut asian kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita JoKP:n Jonne Bryggerille iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Sovellettava sääntö, johtopäätökset ja seuraamus

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa JoKP:n pelaaja laukoo kiekon K-Vantaan maalille, jonka jälkeen kiekko torjutaan maalin edustalle. Laukausta seuranneelle irtokiekolle pyrkii molempien joukkueen pelaajia. Tilanteeseen tulee K-Vantaan pelaaja, joka huitaisee kiekkoa. Tilanteeseen tulee niin ikään JoKP:n Jonne Brygger päätyen tosiasiallisesti taklaamaan kyseistä K-Vantaan pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan.Asiassa on kuitenkin selvää, että taklaus osuu vastustajaa päähän.Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

On selvää, että edellä kuvattu tilanne tulee Bryggerin eteen sinänsä varsin nopeasti. Taklaavan pelaajan vastuulla on kuitenkin lähtökohtaisesti se, että kontaktit suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Kurinpitoryhmä katsoo, että pelaajan olisi ollut mahdollisuus toimia tilanteessa huolellisemmin. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että taklauksessa pelaajan asento ns. kasvaa kontaktiin ja hänen luistimensa irtoavat jäästä.

Edellä todettu huomioiden JoKP:n Jonne Bryggerille määrätään kahden (2)ottelun lisärangaistus.


---
Published by: