Hermeksen Nikita Mateikolle kolmen ottelun pelikielto

21.3.2023
Hermeksen Nikita Mateikolle kolmen ottelun pelikielto

18.3. KOOVEE – Hermes

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Nikita Mateikolle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KOOVEE:n pelaaja on kiekollisena Hermeksen puolustusalueen kulmauksessa. Tilanteeseen tulee Hermeksen Nikita Mateiko, joka taklaa edellä mainittua KOOVEE:n pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Kuitenkin on selvää, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Taklaavan pelaajan vauhtia tilanteessa ei voida pitää erityisenä kovana. Kuitenkin tulee huomioida, että taklaavan pelaajan asento kasvaa selvästi kontaktiin, minkä johdosta taklaus osuu merkittävältä osalta juuri päähän. Tämä seikka huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että tilanteessa taklaavalla pelaajalla olisi ollut selvästi aikaa ja tilaa suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa.

Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kahden (2) ottelun lisärangaistuksen arvioinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2021-22 määrätty lisärangaistus vastustajaan kohdistuneesta taklausrikkeestä (päähän kohdistunut taklaus, 10.3.2022). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä todettu huomioiden Hermeksen Nikita Mateikolle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Published by: