TUTOn Roope Rannalle kolmen ottelun pelikielto

28.2.2023
TUTOn Roope Rannalle kolmen ottelun pelikielto

25.2. Kiekko-Vantaa - TUTO

Taustaa

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistuksia. Otteluvalvoja on saattanut asian kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita TUTO Hockeyn Roope Rannalle pelirangaistus sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Jääkiekon sääntökirjan 39.6. kohdan mukaan pelaajalle, joka tarkoituksellisesti käyttää millään tavoin fyysistä voimaa tuomaria kohti ja millään tavoin, jos tällainen toiminta todennäköisesti voi aiheuttaa tuomarin loukkaantumisen, fyysisesti halventaa tai tarkoituksellisesti käyttää fyysistä voimaa pelkästään tarkoituksena vapautua tuomarin otteesta pelaajien yhteenoton aikana tai välittömästi sen jälkeen, tuomitaan ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa TUTO Hockeyn pelaaja syöttää kiekon K-Vantaan kenttäpäädyssä maalin takaa laitaa pitkin kohti joukkuekaveriaan Roope Rantaa. Maalin takana kiekkoon pääsee kuitenkin väliin K-Vantaan pelaaja, jonka vieressä on niin ikään yksi ottelun erotuomareista rintamasuunta kohti kiekkoa ja edellä mainittua K-Vantaan pelaaja. Erotuomarin selkäpuolelta tilanteeseen tulee niin ikään TUTO Hockeyn Roope Ranta, joka törmää lonkallaan erotuomarin selkäpuolelle aiheuttaen tämän kaatumisen. Kurinpitoryhmä katsoo, ettei tilanne tulee pelaajan eteen niin nopeasti, etteikö pelaajalla olisi ollut tilanteessa aikaa ja tilaa reagoida tuomariin, ja siten välttää kontakti. Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin tarkoituksellinen, että siitä tulee tuomita edellä mainitun sääntökohdan mukaan ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä toteaa, että tuomariston koskemattomuuteen tulee suhtautua erityisen suurella vakavuudella ja huolellisuudella. Tällä suojellaan tuomariston puolueettomuutta, ja siten yhtä suurimmista arvoista urheilussa yleensä. Käytännössä korostunut huolellisuusvelvoite tarkoittaa muun muassa pelaajien väistämisvelvollisuutta myös sellaisissa tilanteissa, joissa tuomari olisi pelaajan näkemyksen mukaan tämän tiellä tai jossa vastustajan pelaaja pääseekin kiekkoon aiheuttaen tarpeen muuttaa alkuperäistä luistelulinjaa.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon sen, että pelaajan rintamasuunta ja katse ovat ennen tapahtumaa kohti kiekollista tilannetta ja siten myös erotuomaria. Edelleen tulee huomioida, että erotuomarin rintamasuunta ja katse on ollut tilanteessa toisaalle, jolloin hän ei ole voinut havaita taustalta tulevaa pelaajaa. Myös tämä seikka huomioiden pelaajan olisi tullut toimia tilanteessa huolellisemmin. Asian arvioinnissa tulee niin ikään huomioida, että kontaktia seuraava verraten voimakas kaatuminen sisältää konkreettisen loukkaantumisriskin.

Edellä todettu huomioiden TUTO Hockeyn Roope Rannalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: