Kiekko-Espoon Morten Jürgensille neljän ottelun pelikielto

21.2.2023
Kiekko-Espoon Morten Jürgensille neljän ottelun pelikielto

17.2. Kiekko-Espoo - Hokki

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä K-Espoon Morten Jürgensille iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa loppusummerin soidessa Hokin pelaaja luistelee tietoisesti kohti K-Espoon Morten Jürgensia. Hokin pelaajan tultua Jürgensin välittömään läheisyyteen, nostaa Jürgens kätensä ja mailansa, ja käytännössä lyö vastustajaa poikittaisella mailaotteella pään / niskan alueelle. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä on huomioinut asiassa, että tilanteessa edellä mainittu Hokin pelaaja on aloitteellinen siinä suhteessa, että luistelee oma-aloitteisesti ja sinänsä turhaan kohti Jürgensia. Kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan Jürgensin reaktiota voidaan kuitenkin pitää varsin ylimitoitettuna. Iskun voima ja osumakohta huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä ottelurangaistus. Edelleen asian seuraamusharkinnassa tulee huomioida, että isku suoritetaan poikittaisella mailaotteella, mikä tekee teosta vaarallisen. Kurinpitoryhmä katsoo teon pitäneen sisällään merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä mainituin perustein kurinpitoryhmä katsoo teon olleen kolmen (3) lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2021-22 määrätty lisärangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta (14.12.2021). Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä todettu huomioiden K-Espoon Morten Jürgensille määrätään neljän (4) ottelun lisärangaistus.---
Published by: