Hokin Ville-Valtteri Mustoselle kolmen ottelun pelikielto

23.1.2023
Hokin Ville-Valtteri Mustoselle kolmen ottelun pelikielto

20.1. Hokki - KeuPa HT

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hokin Ville-Valtteri Mustoselle iso rangaistus ja pelirangaistus selästä taklaamisesta. Sääntökirjan 43.1. kohdan mukaan selästä taklaaminen on taklaus, joka kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, (joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta) ja täten ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Pelaajalle, joka millään tavoin taklaa vastustajaansa selästä päin laitaa, päin maalikehikkoa tai avojäällä (toisin sanoen korkealla mailalla, poikittaisella mailalla, jne.), rangaistaan tämän säännön perusteella.

Jos taklattava pelaaja tarkoituksellisesti kääntää selkänsä vastustajaa kohden, johon taklaajalla ei ole mahdollisuutta reagoida ja siten altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden selästä taklaustilanteen, ei tilanteesta rangaista selästä taklauksena. Kuitenkin tilanteesta voidaan silti tuomita jokin muu rangaistus.

Edelleen sääntökirjan 43.4. kohdan mukaan Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklaamisella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KeuPa HT:n pelaaja saa kiekon haltuunsa laidan tuntumassa omassa puolustuspäädyssä pelaten kiekon eteenpäin. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Hokin Ville-Valtteri Mustonen tätä painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Kuitenkin on selvää, että taklaus kohdistuu vastustajaa selkään. Koska taklattu pelaaja ei käännä selkäänsä juuri ennen taklausta niin, etteikö taklaava pelaaja ehtisi reagoida siihen, on kyseessä edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaaminen ja siten rangaistava teko.

Taklauksen voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että taklattu pelaaja on taklaushetkellä irti laidasta, mikä osaltaan tekee taklauksesta vaarallisen. Edelleen kurinpitoryhmä katsoo, että Mustosen olisi tullut tiedostaa vastustajan haavoittuva asento. Tästä huolimatta hän suorittaa taklauksen loppuun varsin tuntuvalla voimalla.

Edellä todettu huomioiden Hokin Ville-Valtteri Mustoselle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.---
Published by: