RoKin Saku Kiviselle viiden ottelun pelikielto

10.1.2023
RoKin Saku Kiviselle viiden ottelun pelikielto

7.1. RoKi - TUTO

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomitiin jäällä RoKin Saku Kiviselle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa TUTO Hockeyn pelaaja saa kiekon oman puolustusalueen kulmauksessa. Pelaajan ilmeisenä tarkoituksena on pitää kiekkoa hallussaan ja kuluttaa loppuun toisen erän viimeiset sekunnit. Tilanteeseen tulee RoKin Saku Kivinen, joka taklaa TUTO Hockeyn pelaajaa painavalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Kuitenkin on selvää, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Koska vastustaja ei kyykisty / madalla asentoa välittömästi ennen taklausta, on kyseessä edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Päähän kohdistuneen osuman voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee määrätä ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että taklauksessa pelaajan luistimet irtoavat selkeästi jäästä, ja että suurin voima kohdistuu nimenomaisesti vastustajan päähän. Edelleen tulee huomioida, taklaustilanteessa vastustajan pää jää taklaavan pelaajan käsivarren ja laidan väliin, mikä tekee tilanteesta osaltaan vaarallisen. Niin ikään tulee huomioida, että taklaavalla pelaajalla olisi ollut tilanteessa aikaa ja tilaa suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa.

Edellä mainituin perustein kurinpitoryhmä katsoo teon olleen neljän (4) ottelun lisärangaistuksen arvoinen.

Mestiksen kurinpitolinjausten mukaan asian seuraamusharkinnassa tulee niin ikään ottaa huomioon pelaajan kurinpitohistoria. Kurinpitoryhmä on tässä tapauksessa ottanut huomioon, että pelaajalle on kaudella 2021-22 määrätty lisärangaistus vastustajaan kohdistuneesta taklausrikkeestä (päähän kohdistunut taklaus) 18.3.2022 pelatussa Mestiksen ottelussa. Tämä korottaa nyt määrättävää seuraamusta yhdellä (1) ottelulla.

Edellä todettu huomioiden RoKin Saku Kiviselle määrätään viiden (5) ottelun lisärangaistus.---
Published by: