Hokin Joonas Virtaselle kolmen ottelun pelikielto

22.11.2022
Hokin Joonas Virtaselle kolmen ottelun pelikielto

19.11. Ketterä - Hokki

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tälläisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan Ketterän pelaaja saa syötön keskikaistalle omalla puolustusalueella siniviivan tuntumassa. Pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Hokin Joonas Virtanen tätä sivusuunnasta tulevalla kovalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo olevan kuitenkin kiistatonta, että taklaus osuu vartalon ohella myös päähän. Näin kyseessä on edellä mainitun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä on Mestiksen kurinpitosääntöjen mukaan ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, taklaavan pelaajan asento ns. kasvaa kontaktiin, mikä osaltaan vaikuttaa taklauksen osumisen nimenomaisesti vastustajaa päähän. Edelleen kurinpitoryhmä on ottanut huomioon, että taklaus suoritetaan osin pimeästä kulmasta. Vaikka vastustaja huomaa taklaavan pelaajan juuri ennen kontaktia, ei tällä ole tosiasiallisesti aikaa reagoida tilanteeseen. Kurinpitoryhmä katsoo, että vastaavissa tilanteissa pelaajalla on korostunut huolellisuusvelvoite suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa.

Edellä esitetty sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden pelaajalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: