Kiekko-Vantaan Ville Östermanille yhden ottelun pelikielto

27.10.2022
Kiekko-Vantaan Ville Östermanille yhden ottelun pelikielto

25.10. Kiekko-Vantaa - Hermes

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Kiekko-Vantaan Ville Östermanille iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Kiekko-Vantaan Ville Österman ja Hermeksen pelaaja luistelevat irtokiekolle kohti laitaa. Kiekkoon ehtii ensin Hermeksen pelaaja, joka lyö kiekon kohti vastustajan kenttäpäätyä. Välittömästi pelaajaa lauottua kiekon, taklaa Kiekko-Vantaan Ville Österman tätä. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella on selvää, että taklaustilanteessa taklaavan pelaajan asento ei nouse. Kuitenkin asiassa on kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan niin ikään kiistatonta, että taklaus osuu vastustajaa päähän.

Kurinpitoryhmä katsoo, että vaikka taklatun pelaajan asento laskee väistöliikkeen seurauksena hieman ennen taklausta, olisi Östermanilla ollut tilanteessa mahdollisuus reagoida ja vaikuttaa taklauksen voimakkuuteen. Nyt Österman ajaa taklauksen voimalla loppuun niin, että taklaus osuu tuntuvalla voimalla myös vastustajan päähän. Edellä todettu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo, että tilanteessa täyttyy päähän kohdistuneen taklauksen tunnusmerkistö. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä mainituin perustein Kiekko-Vantaan Ville Östermanille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: