RoKin Arttu Rämölle yhden ottelun pelikielto

25.10.2022
RoKin Arttu Rämölle yhden ottelun pelikielto

22.10. FPS - RoKi

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Arttu Rämölle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa FPS:n pelaaja saa irtokiekon haltuunsa RoKin puolustuspään siniviivan tuntumassa. Samassa hänen koskettuaan kiekkoon taklaa RoKin Arttu Rämö tätä edestäpäin tulevalla taklauksella. Taklaus itsessään kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo kuitenkin olevan kiistatonta, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa, että taklaavalla pelaajalla on lähtökohtainen velvoite suorittaa taklaus sääntöjen sallimissa rajoissa. Vaikka kyseinen taklaustilanne tulee pelaajan eteen verraten nopeasti, katsoo kurinpitoryhmä pelaajan laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein RoKin Arttu Rämölle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: