IPK:n Henri Kiviojalle yhden ottelun pelikielto

18.10.2022
IPK:n Henri Kiviojalle yhden ottelun pelikielto

15.10. Kiekko-Vantaa - IPK

Kurinpitopäätöksen perustelu

Pelaajalle tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus estämisestä. Sääntökirjan 56.1. kohdan mukaan Pelaajan, joka estää tai pidättelee kiekotonta vastustajaa luistelemasta, vastaanottamasta syöttöä tai liikkumasta jäällä vapaasti, katsotaan syyllistyvän estämiseen. Sellaiseen pelaajaan kohdistuva myöhästynyt taklaus, jolla ei ole enää kiekko hallussaan tai hallinnassaan, on vastustajan piittaamatonta vaarantamista. Pelaajaa, joka on luopumassa kiekosta tai menettämässä kiekon hallussapidon tai kiekon hallinnan, voidaan taklata niin kauan, kun taklaaja on kiekollisen pelaajan välittömässä läheisyydessä. Estämisen suhteen on noudatettava tiukkaa tulkinnan tasoa kaukalon kaikilla alueilla. Edelleen sääntökirjan 56.5. kohdan mukaan Päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ottelurangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa estämisellä tai myöhästyneellä taklauksella. Tällaisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Asiassa saadun selvityksen mukaan tilanteessa irtokiekko tulee pelattavaksi laitatilanteen jälkeen K-Vantaan puolustusalueella. Kiekkoa tavoittelee K-Vantaan pelaaja, jota IPK:n Henri Kivioja taklaa keskialueelta päin tulevalla painavalla taklauksella. Saadun selvityksen mukaan K-Vantaan pelaajalla ei ole missään vaiheessa kiekko hallussaan ennen taklausta. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama estäminen ja siten rangaistava teko. Taklauksen voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantamineen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein IPK:n Henri Kiviojalle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: