KOOVEE:n Ville Niemiselle 3 ottelun pelikielto

7.10.2022
KOOVEE:n Ville Niemiselle 3 ottelun pelikielto

Taustaa

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistusta. Otteluvalvojan näkemyksen mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita KOOVEE:n Ville Niemiselle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.
Mestiksen kurinpitoryhmä on asettanut pelaajan väliaikaiseen pelikieltoon 5.10.2022.


Sovellettava sääntö, johtopäätökset ja seuraamus

Sääntökirjan 48.1. kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Edelleen sääntökirjan 48.4. kohdan mukaan ottelurangaistus voidaan tuomita pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan. Tälläisen piittaamattoman vaarantamisen perusteena ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KOOVEE:n Ville Nieminen taklaa HK Zemgalenin pelaaja tämän ollessa luopumassa kiekosta. Taklaus itsessään kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo kuitenkin olevan kiistatonta, että taklaus osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistuva taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen vaarantaneen siinä määrin piittaamattomasti vastustajaa, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on Mestiksen kurinpitosääntöjen mukaan ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, taklaavan pelaajan asento ns. kasvaa kontaktiin, mikä osaltaan vaikuttaa taklauksen osumisen nimenomaisesti vastustajaa päähän. Edelleen kurinpitoryhmä on huomioinut seuraamusharkinnassa sen, että taklattu pelaaja loukkaantuu tilanteessa.

Edellä esitetty sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden pelaajalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: