JHT:n Konsta Ketelille yhden ottelun pelikielto

19.4.2022
JHT:n Konsta Ketelille yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä JHT:n Konsta Ketelille iso rangaistus ja pelirangaistus laitataklauksesta. Sääntökirjan 41 kohdan mukaan laitataklauksesta tuomitaan rangaistus pelaajalle, joka taklaa tai työntää puolustuskyvytöntä vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan tai vaarallisen osumisen tai törmäämisen laitaa vasten. Samaisen sääntökohdan mukaan taklaajan on velvollisuus varmistaa, että vastustaja ei ole puolustuskyvyttömässä asemassa ja jos on niin, hänen täytyy välttää kontakti tai minimoida se. Kuitenkin määritettäessä, olisiko tällainen kontakti voitu välttää, taklauksen olosuhteet otetaan huomioon mukaan lukien, oliko taklattava asettanut itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta tai samanaikaisesti sen kanssa tai oliko taklaus väistämätön. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Tilanteessa kiekko tulee JHT:n puolustusalueelta laitaa pitkin keskialueen puolelle. Peliittojen pelaaja saa kiekon haltuunsa keskialueella noin 1,5 metrin etäisyydellä laidasta. Samaan aikaan JHT:n Konsta Keteli lähestyy keskikaistan puolelta Peliittojen pelaajaa ja taklaa tätä. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Taklaus kuitenkin aiheuttaa Peliittojen pelaajan voimakkaan ja vaarallisen osumisen laitaa vasten. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama laitataklaus, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian harkinnassa huomioon, että taklattava pelaaja kääntyy juuri ennen taklausta, mihin taklaava pelaaja ei ehdi reagoida. Tämä osaltaan on vaikuttanut siihen, missä asennossa pelaaja osuu laitaa vasten. Kuitenkin ottaen huomioon taklattavan pelaajan etäisyys laidasta, on taklaus ollut omiaan taklattavan pelaajan asennosta riippumatta aiheuttamaan voimakkaan ja vaarallisen osumisen laitaa vasten. Taklauksen voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein JHT:n Konsta Ketelille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: