RoKin Saku Kiviselle kahden ottelun pelikielto

21.3.2022
RoKin Saku Kiviselle kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä RoKin Saku Kiviselle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kobhdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa KOOVEE:n pelaaja pelaa omalla puolustusalueellaan laidan tuntumassa kiekon kohti keskialuetta. Sen jälkeen, kun ko. pelaaja on luopunut kiekosta, tulee RoKin Saku Kivinen tilanteeseen KOOVEE:n pelaajasta katsottuna takaviistosta ja suorittaa kontaktin ko. pelaajaan. Edelleen saadun selvityksen mukaan kontakti osuu vastustajaa suoraan päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Kuten edellä kuvatussa sääntökirjan kohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Vaikka Kivisen ei tässä tilanteessa olisi ollut varsinainen tarkoitus taklata vastustajaa, olisi hänen tullut ja olisi hänellä ollut mahdollisuus pelata tilanne huolellisemmin. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee määrätä ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että kontakti tulee takaviistosta ns. kuolleesta kulmasta, mikä edelleen korostaa taklaavan pelaajan huolellisuusvelvoitetta.

Edellä todetuin perustein RoKin Saku Kiviselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: