Rokin Nicholas Canadelle ja K-Espoon Morten Jürgensille yhden ottelun pelikielto

21.2.2022
Rokin Nicholas Canadelle ja K-Espoon Morten Jürgensille yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Jääkiekon sääntökirjan 46 kohdan mukaan pelaajia, jotka osallistuvat vapaaehtoisesti nujakkaan / tappeluun, niin sanotut halukkaat tappelijat, päätuomarin (päätuomarien) on rangaistava sen mukaisesti ja heidät voidaan poistaa pelistä. Muita täydentäviä kurinpitorangaistuksia voidaan määrätä. Samaisen sääntökohdan mukaan tappeluksi tulkitaan tilanne, jossa vähintään yksi (1) pelaaja lyö tai yrittää lyödä vastustajaa toistuvasti tai kun kaksi (2) pelaajaa painivat tavalla, joka vaikeuttaa linjatuomareiden puuttumista asiaan ja erottaa kamppailijat toisistaan. Edelleen Suomen Jääkiekkoliiton tekemien sääntöpoikkeusten 2021-22 mukaan tappelusta tuomitaan ottelurangaistus.

Samassa ajassa tuomittiin jäällä muiden rangaistuksen ohella Rokin Nicholas Canadelle ja K-Espoon Morten Jürgensille isot rangaistukset ja pelirangaistukset tappelusta. Asiassa saadun selvityksen mukaan edellä mainitut pelaajat ajautuvat vihellyksen jälkeen molemminpuoliseen pitkittyneeseen yhteenottoon, jossa he lyövät useita kertoja nyrkeillä toisiaan ennen linjatuomareiden väliintuloa ja yhteenoton loppumista. Näin molempien pelaajien osalta kyse on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittamasta tappelusta, ja siten rikkeestä, josta tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todettu huomioiden Rokin Nicholas Canadelle ja K-Espoon Morten Jurgensille määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistukset.


---
Published by: