FPS:n Joona Talalle yhden ottelun pelikielto

11.2.2022
FPS:n Joona Talalle yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistusta.

Otteluvalvoja on saattanut asian Mestiksen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Otteluvalvojan mukaan tilanteesta olisi tullut tuomita FPS:n Joona Talalle iso rangaistus ja pelirangaistus korkeasta mailasta.

Sääntökirjan säännön 60 mukaan korkea maila on teko, jossa mailaa pidetään vastustajan hartiatason yläpuolella. Pelaajien täytyy hallita ja olla vastuussa mailastaan. Kuitenkin pelaajalle sallitaan vahinkokosketus vastustajaan, jos teko on normaali laukausliikkeen valmistelu- ja saattoliike tai vahinko-osuma vastustajan aloittavaan pelaajaan, joka on aloituksen aikana kumartuneena. Rajua huitaisua irtokiekkoon ei pidetä normaalina laukausliikkeen valmistelu- ja saattoliikkeenä ja kaikenlainen kontakti vastustajaan hartiatason yläpuolelle pitää rangaista vastaavasti. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021- 22 sääntöpoikkeusten mukaan korkeasta mailasta voidaan tuomita pieni rangaistus (2), kaksinkertainen pieni rangaistus (2+2) iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Saadun selvityksen mukaan FPS:n Joona Tala nostaa mailaansa maalin edessä kiekottomassa tilanteessa tarkoituksenaan nostaa vastustajan pelaajan mailaa. Tilanteessa Talan maila kuitenkin osuu suoraan kyseistä vastustajaa tuntuvalla voimalla kasvoihin. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama korkea maila, ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä toteaa, että pelaaja on lähtökohtaisesti aina vastuussa omasta mailastaan. Vaikka tässä tapauksessa tekoa itsessään ei voida pitää tahallisena, katsoo kurinpitoryhmä pelaajan laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Ottaen huomioon kasvoihin kohdistuneen iskun voimakkuuden sekä vastaaviin tekoihin liittyvän loukkaantumisriskin, katsoo kurinpitoryhmä teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein FPS:n Joona Talalle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: