Hermeksen Valtteri Meisaarelle yhden ottelun pelikielto

17.1.2022
Hermeksen Valtteri Meisaarelle yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hermeksen Valtteri Meisaarelle iso rangaistus ja pelirangaistus selästä taklaamisesta. Sääntökirjan säännön 43 mukaan selästä taklaaminen on teko, jossa taklaus kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta ja täten ei pysty suojaaman tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan selästä taklaamisesta voidaan tuomita joko pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa Hokin pelaaja pitää kiekkoa hallussaan Hermeksen puolustusalueella laidan tuntumassa. Tilanteesseen tulee Hermeksen Valtteri Meisaari taklaten vastustajan pelaajaa tarkoituksenaan irrottaa tämä kiekosta. Kontakti kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Kuitenkin on selvää, että taklaus kohdistuu suoraan vastustajan selkään. Koska vastustaja ei käänny siinä määrin äkillisesti ennen taklausta, ei hänen voida olettaa tiedostavan, että häneen kohdistuu voimakas taklaus nimenomaisesti selkäpuolelta. Edelleen koska vastustaja on laidan tuntumassa selin kentälle päin haavoittuvassa asennossa, on kyseessä kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaaminen ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavalla pelaajalla olisi ollut mahdollisuus tilanteessa huolellisemmin. Huomioiden selkään kohdistuneen iskun voima sekä sen aiheuttama vastustajan pelaajan voimakas iskeytyminen laitaa vasten, toteaa kurinpitoryhmä taklauksen olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä todetuin perustein Hermeksen Valtteri Meisaarelle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: