Hokin Joni Kuoppalalle kolmen ottelun pelikielto

11.1.2022
Hokin Joni Kuoppalalle kolmen ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä Hokin Joni Kuoppalalle iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Tilanteessa KOOVEE:n pelaaja laukoo hyökkäyspään siniviivan tuntumasta kiekon kohti Hokkin päätyä. Välittömästi pelaajan luovuttua kiekosta taklaa Hokin Joni Kuoppala tätä edestäpäin tulevalla taklauksella. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Saadun selvityksen perusteella taklaus osuu vastustajan ylävartalon ohella myös tätä päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko. Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaajan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa taklattava pelaaja on matalassa peliasennossa. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoiteen. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että taklaustilanteessa taklaavan pelaajan asento kasvaa aavistuksen kontaktiin, mikä osaltaan aiheuttaa taklauksen osumisen nimenomaisesti myös päähän. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo taklauksen pitäneen sisällään loukkaantumisriskin, joka tässä tapauksessa on konkretisoitunut vastustajan pelaajan loukkaantumisena. Tämä otetaan niin ikään huomioon asian seuraamusharkinnassa.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden Hokin Joni Kuoppalalle määrätään kolmen (3) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: