Kiekko-Espoon Morten Jurgensille kahden ottelun pelikielto

14.12.2021
Kiekko-Espoon Morten Jurgensille kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä K-Espoon Morten Jurgensille iso rangaistus ja pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntökirjan 48 kohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Samaisen kohdan mukaan taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan. Jos osuman tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä, tämä ei ole sallittua. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus.

Tilanteessa KOOVEE:n pelaaja tulee kiekkoon omalla puolustusalueella laidan tuntumassa pelaten kiekon keskialueelle. Pelaajan luovuttua kiekosta taklaa K-Espoon Jurgen Mortens tätä. Taklaus suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta, ja saadun selvityksen perusteella se kohdistuu vielä taklattavissa olevaan pelaajaan. Asiassa saadun selvityksen perusteella on kuitenkin selvää, että taklaus osuu vastustajan ylävartalon ohella myös tämän päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Kuten edellä kuvatussa sääntökirjan kohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvien kurinpitolinjausten mukaisesti ottanut seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon sen, että pelaajan asento ns. kasvaa kontaktiin, mikä osaltaan aiheuttaa taklauksen osumisen vastustajaa päähän.

Edellä todetuin perustein K-Espoon Morten Jurgensille määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: