Hokin Valtteri Niemelle yhden ottelun pelikielto

26.10.2021
Hokin Valtteri Niemelle yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu:

Tilanteessa tuomittiin jäällä Hokin Valtteri Niemelle pieni rangaistus (2min), käytösrangaistus (10min) ja pelirangaistus (20min) sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan, sekä pelirangaistus (20min) epäurheilijamaisesta käytöksestä. Tämä kurinpitopäätös koskee viimeksi mainittua pelirangaistusta epäurheilijamaisesta käytöksestä. Tilanteessa tuomitut muut 10 / 20min rangaistukset lasketaan käyttäytymisrangaistusten kertymään.

Sääntökirjan 75. kohdan mukaan pelaajat, valmentajat ja ei-pelaava joukkueen toimihenkilö ovat kaiken aikaa vastuussa omasta käytöksestään, ja heidän
on pyrittävä estämään sopimaton käytös ennen peliä, pelin aikana tai sen jälkeen, jäällä tai sen ulkopuolella ja missä tahansa hallilla. Päätuomarit voivat tuomita rangaistuksia kenelle tahansa yllä mainitulle joukkueen henkilöstölle, jos he laiminlyövät tätä sääntöä. Suomen Jääkiekkoliiton kauden 2021-22 sääntöpoikkeusten mukaan epäurheilijamaisesta käytöksestä voidaan määrätä pieni rangaistus, käytösrangaistus, pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa pelaajaa ollaan saattamassa ulos kentältä siinä vaiheessa, kun hänelle on tuomittu edellä kuvatut rangaistukset sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan. Luistellessaan kohti kenttäpäätyä pelaaja lyö erittäin kovalla voimalla ns. viikateiskulla mailansa hajalle oman joukkueensa maalin kehikkoon. Tästä ottelun tuomaristo tuomitsee pelaajalle edellä mainitun pelirangaistuksen epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Kurinpitoryhmä on ottanut asian arvionnissa huomioon, että edellä kuvatussa lyöntitilanteessa pelaajan maila käy verraten lähellä tätä saattamassa ollutta ottelun toista linjatuomaria. Vaikka tilanteessa pelaajan maila ei osu tuomariin, ja vaikka pelaaja ei sinänsä pyri osumaan kehenkään kentällä olleeseen henkilöön, katsoo kurinpitoryhmä pelaajan toiminnan olleen siinä määrin piittaamatonta ja vaarallista, että siitä tulee tältä osin tuomita erillinen lisäseuraamus.

Edellä todetut seikat huomioiden Hokin Valtteri Niemelle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä.


---
Published by: