Hokin Tuomas Komulaiselle kahden ottelun pelikielto

13.10.2021
Hokin Tuomas Komulaiselle kahden ottelun pelikielto

Kajaanin Hokin Tuomas Komulaiselle kahden ottelun lisärangaistus. Komulaiselle tuomittiin 2 + 10 min. selästä taklaamisesta 9.10. pelatussa Hokki - Kiekko-Espoo ottelussa.

Kurinpitopäätöksen perustelu:

Sääntökirjan säännön 43 mukaan selästä taklaus on teko, jossa taklaus kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta ja täten ei pysty suojaaman tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Selästä taklaamisesta että laitataklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10) iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Saadun selvityksen mukaan tilanteessa irtokiekko ajautuu K-Espoon puolustuspään kulmaukseen. Kiekolle saapuu K-Espoon pelaaja, joka jarruttaa saavuttaessa kiekon laidan tuntumassa. K-Espoon pelaajan perässä luistelee Tuomas Komulainen, joka taklaa edellä mainittua K-Espoon pelaajaa. Taklaus kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan. Kuitenkin on selvää, että taklaus kohdistuu suoraan vastustajan selkään. Koska vastustaja ei käänny äkillisesti ennen taklausta, ei hänen voida olettaa tiedostavan, että häneen kohdistuu taklaus nimenomaisesti selkäpuolelta. Edelleen koska vastustaja on laidan tuntumassa selin kentälle päin haavoittuvassa asennossa, on kyseessä kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama selästä taklaus ja siten rangaistava teko.

Huomioiden selkään kohdistuneen iskun voima sekä sen aiheuttama vastustajan pelaajan voimakas iskeytyminen laitaa vasten, katsoo kurinpitoryhmä taklauksen olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä katsoo, että Komulaisen olisi pitänyt tiedostaa paremmin vastustajan pelaajan haavoittuva asento. Tästä huolimatta taklaava pelaaja päättää viedä taklauksen loppuun verraten kovalla voimalla osuen vastustajaa nimenomaisesti selkään. Seuraamusharkinnassa tulee edelleen huomioida, että verraten kovalla voimalla suoritettu kontakti haavoittuvassa asennossa olevaan vastustajaan voi aiheuttaa vaarallisen iskeytymisen laitaa vasten ja siten merkittävän loukkaantumisriskin.

Edellä todetuin perustein Hokin Tuomas Komulaiselle määrätään kahden (2) sarjaottelun lisärangaistus.


---
Published by: