Kiekko-Espoon Toni Kähköselle kahden ottelun pelikielto

7.10.2021
Kiekko-Espoon Toni Kähköselle kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus selästä taklauksesta. Sääntökirjan säännön 43 mukaan selästä taklaus on teko, jossa taklaus kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta ja täten ei pysty suojaaman tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta.

Tilanteessa KeuPa HT:n pelaaja tulee ensin irtokiekolle omassa puolustuspäässä noin parin metriä irti laidasta. Saavuttuaan kiekolle pelaaja jarruttaa, jonka jälkeen tilanteeseen tulee K-Espoon Toni Kähkönen ja työntää molemmilla käsillään kyseistä KeuPa HT:n pelaajaa selkäpuolelta aiheuttaen tämän tasapainon menettämisen ja voimakkaan sinkoutumisen laitaa vasten. Koska kontakti kohdistuu haavoittuvassa asennossa olevan pelaajan selkään, täyttää se tältä osin edellä kuvatun selästä taklauksen tunnusmerkistön. Kuitenkin koska taklatun pelaajan voidaan katsoa olevan tietojen tulevasta kontaktista, täyttää teko kurinpitoryhmän mukaan ennemmin sääntökirjan 41 kohdan mukaisen laitataklauksen tunnusmerkistön. Sääntökirjan 41 kohdan mukaan laitataklaus on teko, jossa pelaaja taklaa tai työntää puolustuskyvytöntä vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan tai vaarallisen osumisen tai törmäämisen laitaa vasten. Sekä selästä taklaamisesta että laitataklauksesta voidaan tuomita pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10)m iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Vaikka kontaktia itsessään ei voida pitää erityisen kovana ja vaikka vastustajan pelaajan voidaan katsoa olevan tietoinen tilanteeseen tulevasta vastustajasta, aiheuttaa reilusti irti laidasta suoritettu kontakti vastustajan varsin vaarallisen sinkoitumisen laitaa vasten. Kurinpitoryhmä pitää tekoa siten siinä määrin piittaamattomana, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon nimenomaisesti vastustajan pelaajan haavoittuvan asennon ja etäisyyden laidasta. Edelleen kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavan pelaajan olisi tullut pelata tilanteessa huolellisemmin ja tiedostaa, että kevytkin kontakti kyseisessä tilanteessa voi aiheuttaa vastustajan vaarallisen sinkoutumisen laitaa vasten.

Edellä todettu huomioiden K-Espoon Toni Kähköselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: