Ketterän Arttu Rämölle yhden ottelun pelikielto

26.4.2021
Ketterän Arttu Rämölle yhden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 167 kohdan mukaan kampituksessa on kyse teosta, jossa pelaaja, joka käyttää mailaansa, luistinta, jalkaansa tai käsivarttaan vieden vastustajalta jalat alta aiheuttaen vastustajalle tasapainon menetyksen tai kaatumisen. Edelleen sääntökirjan 167 iii kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa kampituksen seurauksena, tuomitaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa Hermeksen pelaaja on kiekollisena oman maalin takana. Tilanteeseen tulee Ketterän Arttu Rämö, joka pyrkii taklaamaan edellä mainittua Hermeksen pelaajaa. Taklattavan pelaajan pyrkiessä väistämään taklausta levittää Rämö oikean jalkansa niin, että se osuu verraten kovalla voimalla suoraan vastustajan jalkaan aiheuttaen vastajan kaatumisen. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama kampitus ja siten rangaistava teko. Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavalla pelaajalla on lähtökohtaisesti aina velvollisuus huolehtia siitä, että kontaktit suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa taklaavan pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen kyseisen huolellisuusvelvoitteen. Jalan ojennus, jalkakontaktin voimakkuus sekä vastaaviin tilanteisiin liittyvä loukkaantumisriski huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton ja vaarallinen, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä mainituin perustein Ketterän Arttu Rämölle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: