Peliittojen Toivo Pennaselle kahden ottelun pelikielto

16.3.2021
Peliittojen Toivo Pennaselle kahden ottelun pelikielto

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 124 kohdan mukaisessa pään tai niskan alueelle kohdistuvan taklauksen määritelmässä todetaan seuraavasti: Ei ole olemassa sellaista tekoa kuin puhdas taklaus päähän. Pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Edelleen sääntökirjan 124 ii kohdan mukaan pelaajalle, joka kohdistaa taklauksen vastustajan pään tai niskan alueelle, voidaan myös tuomita joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Tilanteessa K-Espoon pelaaja saa omalla puolustusalueella maalin takaa syötön aloituspisteen kaaren tasalla laidan tuntumaan. Pelaajan lähtiessä ylöspäin kiekollisena matalassa peliasennossa taklaa Peliittojen Toivo Pennanen tätä painavalla taklauksella. Taklaus suoritetaan taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Pennasen asento ei myöskään nouse taklauksen yhteydessä. Asiassa saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo kuitenkin näytetyksi, että ylävartaloon kohdistuvassa taklauksessa Pennasen olkavarsi osuu vastustajaa päähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama päähän kohdistunut taklaus, ja siten rangaistava teko.

Kuten edellä kuvatussa sääntökohdassa todetaan, ei ole sellaista tekoa, kuin puhdas taklaus päähän. Kurinpitoryhmä katsoo taklaavan olevan lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä tapauksessa pelaajan voidaan katsoa laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Edelleen kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavan pelaajan olisi tullut huomioida vastustajan matala ja siten haavoittuva peliasento. Päähän kohdistuneen iskun voima huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton ja vaarallinen, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa huomioon, että vastustaja on loukkaantunut taklauksen seurauksena.

Edellä todettu sekä Mestiksen päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvät kurinpitolinjaukset ja seuraamuskäytäntö huomioiden Peliittojen Toivo Pennaselle määrätään kahden (2) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: