KOOVEEn Nicholas Canadelle yhden ottelun pelikielto

25.2.2021
KOOVEEn Nicholas Canadelle yhden ottelun pelikielto

KOOVEEn Nicholas Canadelle on määrätty yhden ottelun pelikielto.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Tilanteesta tuomittiin jäällä iso rangaistus ja pelirangaistus polvitaklauksesta. Sääntökirjan säännön 153 polvitaklaus on tilanne, jossa pelaaja ojentaa polveaan tarkoituksenaan osua vastustajaan. Pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa polvitaklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus taikka ottelurangaistus.

Tilanteessa K-Espoon pelaaja irtokiekon haltuunsa keskiympyrän kohdalla ja lähtee nostamaan hyökkäystä. Hieman ennen hyökkäyssiniviivaa KOOVEE:n Nicholas Canade tulee kiekollista pelaajaa vastaan ja taklaa tätä. Kontakti itsessään kohdistuu taklattavissa olevaan pelaajaan, ja se suoritetaan hyväksyttävästä suunnasta. Vaikka Canaden tarkoitus on ollut suorittaa taklaus ylävartalollaan vastustajan ylävartaloon, osuu hän nimenomaisesti polvellaan vastustajan jalkaan. Näin kyseessä on sääntökirjan 153 kohdan mukaan polvitaklaus ja siten rangaistava teko.

Kurinpitoryhmä korostaa taklaavan pelaajan olevan lähtökohtaisesti aina vastuussa siitä, että taklaus suoritetaan puhtaasti. Vaikka polvella taklaamista ei tässä tilanteessa voida sinänsä pitää tahallisena, katsoo kurinpitoryhmä pelaajan laiminlyöneen edellä kuvatun huolellisuusvelvoitteen. Polvikontaktin voimakkuus sekä polvitaklauksiin liittyvä loukkaantumisriski huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee tuomita ottelurangaistus.

Edellä esitetyin perustein NIcholas Canadelle määrätään yhden (1) ottelun lisärangaistus.


---
Published by: