maanantai, 07 tammikuu 2019 10:05

LeKin Tommi Välimaalle yhden ottelun pelikielto

LeKin Tommi Välimaalle on määrätty yhden ottelun pelikielto.

Mestiksen kurinpitoryhmä on määrännyt LeKin Tommi Välimaalle yhden ottelun pelikiellon. Välimaalle tuomittiin 05.01.2019 pelatussa LeKin ja Hermeksen välisessä ottelussa myöhästyneestä taklauksesta 5min + pelirangaistus.

Kurinpitopäätöksen perustelu

Sääntökirjan 153 kohdan mukaan myöhästynyt taklaus on sellaisen kenttäpelaajan taklaamista, joka on haavoittuvassa asemassa luovuttuaan kiekon hallinnasta tai hallussapidosta. Myöhästynyt taklaus voidaan kohdistaa kenttäpelaajaan, joka on joko tietoinen tai tietämätön uhkaavasta kontaktista. Edelleen sääntökirjan 153 iii kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa myöhästyneellä taklauksella, tuomitaan ottelurangaistus.

Saadun selvityksen perusteella Lekin Tommi Välimaa taklaa tilanteessa kiekosta luopunutta Hermeksen pelaajaa kulmauksen läheisyydessä Hermeksen puolustusalueella. Kontaktin ei voida katsoa olevan liian kova eikä se sisällä itsessään muuta rikettä. Taklaus kuitenkin suoritetaan selkeästi kiekosta luopumisen jälkeen, jolloin kyseessä on edellä mainitun sääntökohdan mukainen myöhästynyt taklaus ja siten rangaistava teko. Kurinpitoryhmä katsoo, että taklaavan pelaaja on tullut havaita kiekosta luopuminen. Tästä huolimatta pelaaja vie taklauksen loppuun aiheuttaen taklattavan pelaajan loukkaantumisen. Asian arvioinnissa on niin ikään huomioitava edellä kuvatun sääntökohdan maininta, jonka mukaan teko voi täyttää myöhästyneen taklauksen tunnusmerkistön riippumatta siitä, onko taklattava pelaaja tietämätön vai tietoinen tulevasta kontaktista.

Edellä kuvatuin perustein kurinpitoryhmä katsoo teon olleen siinä määrin piittaamaton, että siitä tulee määrätä ottelurangaistus. Kurinpitoryhmä pitää tekoa yhden (1) ottelun lisärangaistuksen arvoisena.

Uusimmat uutiset

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next